obrzek malch ametystovch geod
acht, sardonyx

Achty

Acht. Obyejn kmen, kterho si neznal lovek nevimne pokud o nj zrovna nezakopne. ediv nebo nazelenal a nijak nezajmav koule. Jeho krsa vynikne a po rozznut a vyletn. Uvnit kamene se objev fantastick svty. Jeho mnohotvarost a barevnost z nj in obdivuhodn klenot ...

V nsledujcch dcch se dozvte co je to acht, jak vznik a m je zpsobeno jeho zbarven. Tak zde naleznete informace o jeho nalezitch a zpracovn.

V ppad zjmu o prohldku galerie nebo nkup achtu si mete prohldnout nai aktuln nabdku acht nebo achtovch vrobk jako jsou perkovnice, perky, zvonkohry a dal vrobky.

Acht

Acht je tvoen stdnm rznobarevnch vrstviek chalcedonu. Charakteristick je pro nj koncentrick kresba.

Chalcedon je mikrokrystalick odrda kemene. Obecn kemen m edou a mln blou barvu, asto vytv typick estibok zapiatl krystaly. Znm a cenn jsou pedevm jeho barevn odrdy.

Achty vznikly bhem vulkanickch pochod podobnm zpsobem jako ametystov geody. Achtov pecka je vlastn bublina v tavenin, kter byla vyplnna horkm roztokem kemene a dalch chemickch slouenin a prvk a i po vychladnut a ztvrdnut si zachovala jej tvar. Tak, jak roztok chladnul a mnilo se jeho sloen a teplota tak se v bublin ukldaly rznobarevne vrstviky a (nebo) v n rostly rzn krystaly.

Pest barvy acht zpsobuj prvky jako je chrom (zelen), m (modrozelen), elezo (okrov, hnd a erven) i mangan (ern). asto najdeme v achtu tak krystalovan kemen v rznch odrdch (ametyst, kil), kalcit nebo baryt.

typick brazilsk acht

Nalezit acht

V echch se nachzej achty na mnoha mstech v podkrkono. Namtkou lze jmenovat okol Levna a Levnsk Olenice, Star Paky, Doubravickho lomu, Frdtejna atd. esk achty jsou spe malch rozmr ale vyznauj se pestrost barev.

Ze svtovch lokalit jsou znm achty z Polska, Mexika, Mongolska nebo Maroka.

Nejvtm svtovm zdrojem acht jsou prakticky nevyerpateln brazilsk nalezit.

Brazilsk achty

,a na vjimky, nemaj tak pestr barvy jako achty z ostatnch svtovch lokalit. Typick je pro n stdn blch a edch nebo modroedch prouk a ve stedu asto maj ametystov nebo kilov krystaly. Se svoji hmotnost a nkolika stovek kg vak pat ve svt acht mezy opravdov obry.
marock acht

Marock achty

, na rozdl od brazilskch, hraj vemi barvami. Bn se vyskytuj achty s edm stedem a oranovm lemem. Opravdu pkn vybarven kusy jsou ale v souasn dob nalzny vzcn.

Mnoh marock lokality jet ped pr lety poskytovaly mnostv pknch acht. V souasn dob jsou nkter z nich prakticky vysbrny a nlezy jsou vzcn. Mezi takov pat napklad znm lokalita Asni, lec na dohled nejvy hory Vysokho Atlasu. Dky dobr dostupnosti lokality a intenzivn sbratelsk innosti (mj i mnoha eskch sbratel) bylo to, co bylo mon najt a sebrat, odneseno. Podobn je tomu i na lokalit Aouli, Kerouchen a nkolika dalch.

Polsk nalezit, lec pomrn blzko naich spolench hranic, poskytuj velmi pkn a estetick ukzky.
Polsk nalezit, lec pomrn blzko naich spolench hranic, poskytuj velmi pkn a estetick ukzky. Polsk nalezit, lec pomrn blzko naich spolench hranic, poskytuj velmi pkn a estetick ukzky. polsk hvzdov acht polsk acht

ezn a letn

Achtov vrobky

Prodej acht a achtovch vrobkFirma NEROSTY.CZ nabz krom irokho sortimentu nerost, fosli, prk a vrobk z kamene ve sv provozovn standardn destky acht a achtovch crobk v rzn kvalit a cen. Zveme Vs k nvtv na kamenn provozovny (prodejn a vstavn galerie) nebo internetovho obchodu.


Jeden z mnoha velkch achtovch ez, kter u ns ek teba prv na vs. vbrov velk achtov pltek